Oferta:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych


Oferta biura podatkowo-księgowego EF-KA we Wrocławiu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych


Prowadzimy kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w formie pełnej księgowości lub książki przychodów i rozchodów.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
biuro podatkowo-księgowe EF-KA we Wrocławiu oferuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księgi handlowe)
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • prowadzenie ewidencji potrzebnej przy rozliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  • prowadzenie rejestrów VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • przygotowywanie rozliczeń z US i ZUS

Scroll to Top