Oferta:
Obsługa kadrowo-płacowa


Oferta biura podatkowo-księgowego EF-KA we Wrocławiu

Obsługa kadrowo-płacowa


Prowadzenie własnego działu kadr i płac nie zawsze jest najlepszym wyborem. Zamiast utrzymywać kosztowne stanowiska pracy, warto oddelegować te zadania do biura rachunkowego. Daje to pracodawcy pewność, że wszystkie działania są przeprowadzone profesjonalnie i terminowo.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej
biuro podatkowo-księgowe EF-KA we Wrocławiu oferuje:

  • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
  • naliczanie składek ZUS oraz wysyłanie odpowiednich deklaracji
  • prowadzenie akt personalnych pracowników
  • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
  • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11
  • rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowanie pracowników z ZUS

Scroll to Top