Polityka prywatności


Dbamy o Twoją prywatność. Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://ef-ka.podatkipl. Aby chronić Twoje dane osobowe zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa, których wymagają przepisy o ochronie danych osobowych.


Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady, według których przetwarzam Twoje dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest EF KA TAX & CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawłowicka 51, 51-250 Wrocław, NIP: 8952206960. Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na e-mail: biuro@efka-podatki.pl

2. Podczas korzystania z serwisu https://efka-podatki.pl zbierane są Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Komunikacja z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostały do nas przez Ciebie przesłane poprzez e-mail lub formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Podjęcie kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie do realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).
 • Rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 • prawo dostępu do treści jego danych, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych, 
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe przekazywane są podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu zapewnienia realizacji celu, dla jakiego zostały przekazane. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych osobom i serwisom współpracującym z Administratorem, w celu realizacji usług i zamówień.

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • spółka LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@LH.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław  – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów
 • urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwi osiągnięcie określonego celu lub zawarcia umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • pliki Google Maps w celu wyświetlenia lokalizacji biura na mapie

7. Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje. 

8. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

Scroll to Top